Хора Te Чинг училище Egon Bondy

Home > čeština > 2


[ 2 ] Хора Te Чинг училище

by Egon Bondy, 1993

В Рая, ползващи забавления като красива и грозна, определя
ползващи се с доброто като стоката се определя като unsavoury.
и така дори е и нищото са родени,
тежки и светлина, формуляр а,
дълга и кратка другите сравнява,
, висока и дълбоки другите огъване,
ефект и шума започва един до друг
, предни и задни, всяка свързва.
прото:
перфектно човек носи nezasahováním и
е примерен без думи
и десет хиляди неща да направи без инструкции, без
, роден на přináležení
, без принуда и да завърши успешно без допълнително продължава своята .
и просто защототова нищо nesetrvává, нищо не е изтичащи!


Your thoughts