Хора Te Чинг училище Egon Bondy

Home > čeština > 22


[ 22 ] Хора Te Чинг училище

by Egon Bondy, 1993

Диаманти-късно изцяло, crooked
-по-чисти,
-navlhnuté късно с почти над ръба, древни
-по-късно нов, е малко-
, по-късно много
много и разочарованието!
и така
на перфектния човек наистина побира универсалността на и ако е образеца в небето,
не гледам на себе си и, следователно, възглавявана сокол,
не ви накара право, както и поради това е чудесно,
не е агресивно и, следователно, е успешен,
не е претенциозния и, следователно, е начело на
и само защото те не се бият с никого, не е в Рая,
, които ще имат свободата да се бият с него!
аз винаги казваше
: "първи, малко и накрая цялата!"
добре, той щеше просто празни думи?
и пълнотата на сперматозоиди достига връщането!


Your thoughts

by , June 17, 2012

PevnÄ, pÅ idrÅ ¾ ujÃ_c JejÃ_ размер на PodnebesÃ_ zaÄ_ne с ubÃ_rat JejÃ_m магистрала към Рем!
и ubÃ_rajÃ_cÃ_, rem JejÃ_m, не към ohroÅ ¾, нито задоволително,

by , July 4, 2012

Да бъдат pÅ Ã, nÃ_ понякога е какъв stà да се придвижват, трябваше да се ½ t pÅ описанието vodnÄ на dlouhà ©,

by , July 21, 2012

Пътят на хора ¾ dy uskuteÄ_Å nezasahovà на nÃ_m!

by , August 19, 2012

VÂ nejvyÅ, Е, Ã_m стадий на енергия, като така задвижване И такъв е ЕКИ pÅ

by , September 9, 2012

НИЕ ¾ от pradà на ONAT platÃ_: ЕБА постигането на унифициране е tåsinge!

by , September 22, 2012

В илюстрират пътя на движението на хора,
v poddajnosti ebitelnost upotÅ е пътят до хора!

by , October 9, 2012

Когато ¾ от силно postavenà ½ vzdÄ lanec uslyÅ, CestÄ Ã_ за хора, vzchopÃ_ и zaÄ_ne
v nÃ_ да
когато uslyÅ, prÅ Ã_» описанието mÄ rnà ½, vzdÄ, lanec на CestÄ хора, поколебах няколко hÃ, ако така, какво е то © описанието бек е
и uslyÅ, podprÅ Ã_» описанието mÄ rnà ½, vzdÄ, lanec на CestÄ хора, pustÃ_ до hrozitÃ, е © smÃ_chu.