Хора Te Чинг училище Piao Yu-suen

Home > dansk > 3


[ 3 ] Хора Te Чинг училище

by Piao Yu-suen, 1982

Като не exalt умен хора избягва обсъждане.
известно да не изглежда след electrifying неща, които избягват смущения в сърце.
дисплеят е следователно от изпразване на ума и запълване стомаха,
от облекчаването на амбициите и укрепване на кости.
ако хората нямат знания и нужди,
волята, тези, които са умен не се опитва да "" ги подобри.
ако нищо не се променя, всичко ще бъде добър.


Your thoughts