Хора Te Чинг училище Anonymous

Home > Deutsch > 3


[ 3 ] Хора Te Чинг училище

by Anonymous, 2005

Когато един Слави хора поради от си постижения, ще премине, хората се конкурират за
ако тя се нарича ценно неща, ще премине хората, те открадне
, ако носите желателно неща, за да реализират творческите, неспокойни на
защо хората счита, че работата си, за да изчистите своите глави, за да се осигури
за начина, по който, че нямат не глада,
всичко в мир живо ви амбицията да предотвратяват и да се засилят техните тела,
за хора без Хефест или пристрастяване знания трябва да бъде
и
ако хората вече трябва да работи, не-слабото шанс да учените става


Your thoughts