Хора Te Чинг училище Anonymous

Home > Deutsch > 4


[ 4 ] Хора Te Чинг училище

by Anonymous, 2005

Какъв услуга създадените, е
, като празен цевта, която е Неизчерпаем
той е като неоправдано празнота, което запълва целия създаване
ви рязкост прави криви
ви ъгъл решимост
, то модерират си светлина
, subdues си докосване, как
чиста и все още изглежда да остане, като
не знам дълбоки води, които тя е изведе напред
е, сякаш е дори по-големи от това, тя е произведена


Your thoughts