Хора Te Чинг училище Stephen Addiss & Stanley Lombardo

Home > English > 19


[ 19 ] Хора Te Чинг училище

by Stephen Addiss & Stanley Lombardo, 1993

Премахнем обучение, анулирате познания: хората ще получават hundredfold.
премахнем благосклонност, анулирате служенето: хората ще се върне към мито и състрадание.
премахнем умения, анулирате печалба: ще има не повече крадци.
тези три декларации са не е достатъчно. Още една стъпка е необходимо.
поглед се на обикновен коприна; задръжте uncarved дърво. Себе си dwindles; желае избледняване.


Your thoughts