Хора Te Чинг училище Stephen Addiss & Stanley Lombardo

Home > English > 2


[ 2 ] Хора Te Чинг училище

by Stephen Addiss & Stanley Lombardo, 1993

Разпознавай красота и ugliness се ражда. се ражда
разпознавай доброто и злото.
Е и не произвеждат взаимно. Усилено зависи от лесно, дълго се изпитва чрез къси,
високо се определя от ниски, звук е съгласувана с глас, след е последван от преди.
sage по тази причина е предназначен за не действие, премества без обучение,
, създава десет хиляди неща без инструкции, живота, но не притежава, действия, но не предполагат, кредит за
Accomplishes без вземане. Когато няма кредит се взема, изпълнение endures.


Your thoughts