Хора Te Чинг училище Stephen Addiss & Stanley Lombardo

Home > English > 4


[ 4 ] Хора Te Чинг училище

by Stephen Addiss & Stanley Lombardo, 1993

Хора е празен-му употреба, която никога не е изчерпана.
Bottomless - произхода на всички неща.
го blunts остри ръбове, Unties израстъци, Softens отблясъци, Becomes едно с Дъсти света.
дълбоко subsistent -
не знам чието дете, е. Е по-стара от предшественик.


Your thoughts

by , June 25, 2012

Голям наклон на изкачване и попадащи - хора само го знаят съществува. След това те виждат и похвала.