Хора Te Чинг училище Cristina Bosch

Home > español > 23


[ 23 ] Хора Te Чинг училище

by Cristina Bosch, 2002

Говорим за е това, което естествен.
силни ветрове не бъде всички сутринта.
силни дъждове не действа всички dÃ_a.
какво произвежда това? Небето и земята!
ако небето и на земята не може да бъде вечен неща:
как ще направи възможно за човека?
които следва хора е едно цяло с хора.
която е виртуоз изживявания силата.
които губи пътя feels губи.
, когато сте едно цяло с хора!,
хора ви дава добре дошли.
когато сте едно цяло с основа,
силата е винаги allÃ_.
, когато сте едно цяло с публични загубата,
тази страница © загуба се подава, querià © Ндола.
които не confÃ_a,
няма да бъдат надеждни.
!


Your thoughts

by , August 23, 2012

Той, трябва да първо да разгънете, какви Дребосъкът.
трябва да се засили първо какви falla.
трябва да растат първи какво е podado.