Хора Te Чинг училище Cristina Bosch

Home > español > 7


[ 7 ] Хора Te Чинг училище

by Cristina Bosch, 2002

Защо вечния.
на небето и на земята са винаги?
защото живее.
Sage е никога не родят,
така че винаги обратно, следователно е първият.
е unattached, защо е едно цяло с всички.
да чрез си щедър действия постигнати съчетаят.


Your thoughts