Хора Te Чинг училище Stanislas Julien

Home > français > 7


[ 7 ] Хора Te Чинг училище

by Stanislas Julien, 1842

Небето и земята има живот вечния.
ако те могат да имат вечен живот, защото те не живеят за себе си. Така те могат да имат живот вечния.
там идва че най Свещената човек отива след друг, и става първият.
той става ясно от тялото му, както и тялото му се запазва.
е това не, че той няма личен интерес?
защо тя може да наследи в неговите интереси частни.


Your thoughts

by , June 17, 2012

Отмени на изследването, и вие ще бъде освободен от грижи.
как е малка разлика на weï (къси да) и o (бавно да)!
колко е разликата на доброто и злото!
мъжете страх, че един не може да помогне, но страх.

by , July 4, 2012

Видимата форми на голяма добродетел излъчвани само от хора.
тук е какво е естеството на хора.

by , July 21, 2012

Какво е непълна става.

by , August 19, 2012

Който не говори (понякога до) не - действие.
бързо вятър не действа цялата сутрин. насилие дъжд продължава да не.