Хора Te Чинг училище Irwan Effendi

Home > Bahasa Indonesia > 3


[ 3 ] Хора Te Чинг училище

by Irwan Effendi, 2003

Няма зачитане и наемане хора с по-високи възможности е начин да се предотврати хора от борби помежду си; да не съдия, височината на обекти са трудно да идват от е начин да се избегне ги стане крадците; не Показвай ги какво могат да се събуждам си Хефест е начин да поддържате техните умове от разстройство.
следователно мъдреците, при изпълнението на своята администрация, за да изчистите, поеха запълва тяхната гърди, уронва си дух и укрепват си кости, той ще продължи да поддържа
тези знания и без апетити в тези знания, запазват ги да не действа. При липса на действие редът ще бъде
цяло.


Your thoughts