Хора Te Чинг училище Viļņa Zariņa

Home > latviešu > 10


[ 10 ] Хора Te Чинг училище

by Viļņa Zariņa, unknown

В духа на gaismojoš равенства да го,
, може да се jaust на Съвместния се съгласят Почни.
гъвкави и правят себе си demure do
отново може да се превърне като само чувствата, които са родени.
се пречиства и способността да се обясни на
да може тя да от техните грешки отиде да
че хората любов. и разбира вашия земяТова е много за да направите,
всичко знае.
едно когато небе порти може да се отваря или затваря, те могат да я в .
трябва да бъде точно това и нищо не остават скрити от изгледа,
без знанието да има. създаване на
и плодородие, производствени swoop
,
връзка
Дарин увеличение не излагат:
е вътрешните De
.


Your thoughts

by , June 19, 2012

Ако си затворени много vÄ_rd,
всичко от себе си не е всичко, което зелени "
. viesuÄ ¼ plosÄ_.

by , July 8, 2012

Във вашите ръце можете да не
дълги stÄ_vÄ ParÄ_d marÅ на
т и
на TÄ_l ¡, Ä не надхвърлят
, kurÅ ¡ искате.

by , July 27, 2012

EsoÅ ¡ "ais, играта на век в virmodam darinÄ_ сами
преди ¡ на sÄ_kuÅ името на l остри простата небето и земята,
tukÅ ¡ Ä MierÄ и актуализации и â
VientuÄ stÄ_v го izmaiÅ, като модели и има а остри sveÅ;
прави pÄ_rmaiÅ u pazÄ "Свети кръг, няма изчерпване.

by , August 27, 2012

GrÅ "направи лесно мир корена.

by , September 19, 2012

Добър Форд otÄ_j atstÄ_j "¼ не das
добра runÄ_tÄ_j не.

by , October 4, 2012

Кой zinÄ_dam името му "riÅ ¡
Ä-o игровата дъска, продължи sieviÅ ¡ Ä ·Ä _ като начин да останете в играта, това е долната част на света,
plÅ "Е
мълчаливо. Ако има а, носещи на световния plÅ ¡"
мълчаливо, той не може да напусне mÅ "Е Ä"
въздух, де 3/4 И той може да atpakaÄ ¼ Е ¡ нови Афганистан и отново като ¼ Е "t като _
, г-жа rn. zinÄ_dam си apskaidrÄ",
spodrÄ и ikdienÄ и продължава да прекарате
, е света.