Хора Te Чинг училище Viļņa Zariņa

Home > latviešu > 19


[ 19 ] Хора Te Чинг училище

by Viļņa Zariņa, unknown

Спре да prÄ_tojum,
И atziÅ като: "нацията simtkÄ_r gÄ_k на laimÄ" е tikumÄ за спиране на s.
"Бу; за pienÄ_kum
е анулиран, след което отново процъфтяват Начало "la и Ä £
семейството stiprinÄ_s. izmanÄ", но забравили и не желаете рязкото peÄ ¼ Е:
, тогава zagÄ laupÄ "tÄ_j модели и обикновено са „z tautÄ и престане!
Е spoÅ/4 разделен в резултат от тези специални модели тези стойности като"t.
ба да не но необходимостта да Ä ¼ audÄ "m да вив двора тъй като те съхраняват vienkÄ_rÅ
SaudzÄ turÄ. ¡ Ä "skaidrÄ" Бу-Бу,
след това, за да поддържа себе си a â "iekÄ_r patmÄ" бизнес анализ и
на vÄ_jinÄ_s.


Your thoughts

by , June 9, 2012

Докато pirmpasaul mÅ на r-ДАО "Е ä актуализации и престой, 3/4
VÄ_rd желание l не.

by , June 18, 2012

За да разберете на другата, тогава много prÄ_t.
, който разбира себе си, е сладък.
За pÄ_rvar други, много в играта тази
да pÄ_rvar себе си, е голям успех "izcÄ.

by , June 27, 2012

Великата хора thud навсякъде,
отдясно и лявата част, може да бъде.

by , July 17, 2012

Великата игра на "gs PirmtÄ lu glabÄ_,
, sevÄ", Светът самия pienÄ_k klÄ_.
и неговите подходи и не то не; си
Ä ¼ кочове и да се ползва мир на aizstÄ_vÄ "и labvÄ a
mÅ" ОЗИ.

by , July 29, 2012

Ако искате нещо да отговарят на краищата и предишния резултат,
¡ jÄ_Ä ¼ позволява значително разшири.
, ако искате нещо vÄ_j на darÄ "t
, тогава ¡ jÄ_Ä ¼ ° много по-силни като ¼ Е" t.

by , August 4, 2012

Е mÅ хора "Е Ä" bezdarbÄ/4 c и актуализации на пакета, но не е нищо
atstÄ_t,
, ако не са изпълнени.

by , August 13, 2012

Какво е най-vairÄ_k, де е склонен да извършите добри дела,
tÄ_dÄ, Ä ¼ тогава това че (i) като "
на augstÄ_k де, че де само леко, подът е склонен да правя добре, че и tÄ_dÄ Ä ¼
това е само малко
какво е De.

by , August 22, 2012

Вече vienojoÅ на kopÅ pirmlaik, ¡ ¡-c изисква ais.
Скай iemantojuÅ vienojoÅ ¡ ¡ s, о, s игра (j) е ясно,
, vienojoÅ, е тази игра (j) е силен,
, guvuÅ ¡ ¡ vienojoÅ I о, radoÅ в игра на "gi, аз се
долина tukÅ ¡ vienojoÅ Ä" ba, прави това е piepildÄ "RadÄ" bas guvuÅ септември,
¡ vienojoÅ ¡ о и ос са живи компактдискове
, iemantojuÅ ¡ vienojoÅ ¡ владетели и на і, o
навсякъде работи li. vienojoÅ ¡
ais.

by , September 12, 2012

AtpakaÄ ¼ atgrieÅ ¡ anÄ_ virzÄ "А е ДАО ¡" anÄ_.
не позволява ДАО ба е ¡ izpauÅ anÄ_.
debesÄ "s" и "всички неща на земята идва от esamÄ"
EsamÄ "bas.

by , September 24, 2012

Ако играта ju augstÄ_k хората знаят за ДАО, ks
cenÅ Е ¡ ¡ като негов живо saskaÅ Ä _ с играта ако
vidÄ ju ju.

by , September 29, 2012

ДАО radÄ "jis, един.
един divÄ jÄ_dÄ" ба
DivÄ jÄ_dÄ на изображения. "radÄ" trejÄ_dÄ "ба jusi.

by , October 8, 2012

Какво е най-gÄ_k mierÄ "над земята,
, PÄ_rveic, какво е най-
и дори stiprÄ_k.

by , October 17, 2012

Моят vÄ_rd или плът,
това, което аз
ми tuvÄ_k? mÅ или s 3/4 "А
които аз treasure, dÄ_rgÄ_k?
" t zaudÄ t, или конфигуриране Oci8 правилно какво е grÅ "
tÄ_k?
taÄ_ zinÄ_m: тъй като това е
KurÅ, че сърцето ви искат да rt alkatÄ „Гуи я всеки
, Ä _ е тя ще отпадъци.
kurÅ ¡
NÄ_ks, е krÄ_j е zaudÄ
т, към които игра (j) да pieticÄ "piedzÄ"gs, той не е а срам,
Vos, което ние знаем, не е pieredzÄ на железопътното предприятие,
И ¡ му cerÄ Е да t reach ilgstamÄ "
. .