Хора Te Чинг училище Anonymus

Home > Nederlands > 7


[ 7 ] Хора Te Чинг училище

by Anonymus, 2004

Вселената е
защо е everlasting, вечни
Е, защото тя съществува не за себе си продължаването, следователно имат анормално поведение
начина, по който може следователно себе си като най-малко, защото той е най-
И той е най-
той е като откъснат и поради това не би, че той запазва перфектно
е, именно защото той
подчератава?


Your thoughts

by , June 8, 2012

Ако сте afleert ли сте научили, ще бъдете свободни от вълнува дали няма

by , June 16, 2012

Добродетелна и благодатното живот е достъпна само ако сте си съвестта следва

by , June 24, 2012

Дивизия е кривата е
празните единица е пълен на стария става нови . който няма нищо, всичко се

by , July 13, 2012

Кой знае, самият има няколко думи необходими

by , July 24, 2012

Който по му пръсти не е здраво
който frantically опита, който е безрезултатен, идва не далеч . е светлина

by , July 28, 2012

Преди създаването, отразява

by , August 6, 2012

Тежкотоварните е източника на светлината

by , August 14, 2012

Истинската пътникът е няма пътища бити истинската високоговорител ще