Хора Te Чинг училище А.П.Саврухина (Аnаtolу SаvrukНin)

Home > русский > 4


[ 4 ] Хора Te Чинг училище

by А.П.Саврухина (Аnаtolу SаvrukНin), unknown

Правила на Общността за скромно, а защото тяхната територия не продължава да администрира. О, като ложа като всички същества светилище! Постави ра място бързо ум, разрешават спорове да живеят в хармония с околната среда, да споделяте плодовете на земята. Изобилие! Изглежда като съдържа състояние. Аз не знам, чието е създаване. Сякаш предшествано от
императори.


Your thoughts